Danh sách các trường Đại học tại Vương Quốc Anh

Hila-co-lien-hiep-anhện nay, VISCO là đại diện tuyển sinh trực tiếp của nhiều trường Đại học danh tiếng Vương Quốc Anh với nhiều chuyên ngành đa dạng, phong phú: Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Kế Toán, Kỹ thuật, Truyền thông, Nghệ thuật, Thiết kế, Xây dựng, Y học, Dược phẩm, Giáo dục, Xã hội…

>> Học bổng các trường đại học danh tiếng Anh Quốc

>> Lịch hội thảo VISCO

>> Hỗ trợ tìm kiếm nhà ở tại Anh và Úc

STT

TÊN TRƯỜNG

THÀNH PHỐ

WEBSITE

GIỚI THIỆU TRƯỜNG

1

University of the Arts, London

London

www.arts.ac.uk

Thông tin chung

2

Aston University

Birmingham

www1.aston.ac.uk

3

Bangor University

Wales

www.bangor.ac.uk

4

University of Bath

Bath

www.bath.ac.uk

 

5

University of Birmingham

Birmingham

www.birmingham.ac.uk

Thông tin chung 

6

Birmingham City University

Birmingham

www.bcu.ac.uk

Thông tin chung

7

Bournemouth University

Dorset

http://home.bournemouth.ac.uk

8

BPP University

London

www.bpp.com

Thông tin chung

9

University of Brighton

Brighton

www.brighton.ac.uk

 

10

Brunel University

London

www.brunel.ac.uk

Thông tin chung

11

City University London

London

www.city.ac.uk

Thông tin chung

12

Coventry University

Coventry,

London

www.coventry.ac.uk

Thông tin chung

13

University of Derby

Derby

www.derby.ac.uk

Thông tin chung

14

Durham University

Durham

www.dur.ac.uk

15

University of East Anglia

Norwich

 www.uea.ac.uk

Thông tin chung

16

University of East London

London

www.uel.ac.uk

Thông tin chung

17

University of Essex

Essex

www.essex.ac.uk

 

18

University of Exeter

Exeter

www.exeter.ac.uk

Thông tin chung

19

Glasgow Caledonian University

Glasgow,

London

www.gcu.ac.uk

Thông tin chung

20

University of  Glasgow

Glasgow

www.gla.ac.uk

Thông tin chung

21

University of Gloucestershire

Gloucester, Cheltenham

www.glos.ac.uk

Thông tin chung

22

University of Greenwich

London

www.gre.ac.uk

Thông tin chung

23

GreenwichSchool of Management

London

www.gsm.org.uk

Thông tin chung

24

University of Kent

Kent

www.kent.ac.uk

25

Kingston University London

London

www.kingston.ac.uk

26

University of Leeds

Leeds

www.leeds.ac.uk

27

University of Leicester

Leicester

www.le.ac.uk

Thông tin chung

28

University of Liverpool

Liverpool

www.liv.ac.uk

29

Liverpool John Moores University

Liverpool

www.ljmu.ac.uk

Thông tin chung

30

London School of Commerce

London

www.lsclondon.ac.uk

Thông tin chung

31

Manchester Metropolitan University

Manchester

www.mmu.ac.uk

Thông tin chung

32

Middlesex University

London

www.mdx.ac.uk

Thông tin chung

33

Newcastle University

Newcastle

www.ncl.ac.uk

Thông tin chung

34

University of Northampton

Northampton

www.northampton.ac.uk

35

Northumbria University

Newcastle

www.northumbria.ac.uk

Thông tin chung

36

Plymouth University

Plymouth,

Devon

www.plymouth.ac.uk

Thông tin chung

37

University of Portsmouth

Portsmouth

www.port.ac.uk

Thông tin chung

38

Queen’s University, Belfast

Belfast

www.qub.ac.uk

Thông tin chung

39

Queen Mary University

London

London

www.qmul.ac.uk

 Thông tin chung

40

University of Reading

Reading

www.reading.ac.uk

41

Roehampton University

London

www.roehampton.ac.uk

Thông tin chung

42

University of Sheffield

Sheffield

www.sheffield.ac.uk

43

University of Southampton

Southampton

www.southampton.ac.uk

 Thông tin chung

44

SOAS, University of London

London

www.soas.ac.uk

Thông tin chung

45

University of Stirling

Stirling

www.stir.ac.uk

Thông tin chung

46

University of Surrey

Surrey

www.surrey.ac.uk

47

University of Sussex

East Sussex

www.sussex.ac.uk

48

University of West England

Bristol

www.uwe.ac.uk

Thông tin chung

49

University of West London

London

www.uwl.ac.uk

Thông tin chung

50

University of Westminster

London

www.westminster.ac.uk

Thông tin chung

51

University of Ulster

London, Birmingham

www.qabsinternational.ulster.ac.uk

Thông tin chung

52

West London College

London

www.westlondoncollege.com

Thông tin chung

 Miến 100% dịch vụ phí. Miễn phí dịch thuật. Hướng dẫn visa thăm thân miễn phí

Visa thành công cao!

Xem thêm:

>> Lựa chọn ngành học phù hợp để thành công

>> Học tài chính kế toán tại Vương Quốc Anh

>> Tại sao nên học đại học Anh Quốc

Đăng kí tư vấn miễn phí tại đây