Thụy Sĩ và Mô hình học tập trải nghiệm

SEG (SWISS EDUCATION GROUP) – LIÊN MINH 4 TRƯỜNG QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN UY TÍN BẬC NHẤT THỤY SĨ; 6 KHU HỌC XÁ QUY MÔ 5*; KẾT NỐI MẠNH MẼ VỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHÁCH SẠN TOÀN CẦU CRCS – Cesar Ritz Colleges Switzerland; CAAS – Culinary Arts Academy Switzerland; HIM – Hotel Institute Montreux; … Continue reading Thụy Sĩ và Mô hình học tập trải nghiệm