23 trường Đại học hàng đầu tại Úc về đào tạo ngành Khoa học máy tính & Công nghệ thông tin

Tham khảo 23 trường Đại học hàng đầu của Úc đào tạo ngành Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin (theo bảng xếp hạng của QS ranking 2019)

>> Công nghệ thông tin là gì?

>> Công nghệ máy tính và phát triển phần mềm

1. The University of Melbourne

2. The Australian National University

3. The University of Sydney

4. Monash University

5. The University of New South Wales (UNSW Sydney)

6. The University of Queensland

7. University of Technology Sydney

8. Queensland University of Technology (QUT)

9. RMIT University

10. The University of Adelaide

11. The University of Western Australia

12. Deakin University

13. Swinburne University of Technology

14. University of Wollongong

15. Macquarie University

16. The University of Newcastle

17. Curtin University

18. University of South Australia

19. Griffith University

20. Western Sydney University

21. Latrobe University

22. University of Canberra

23. Victoria University

Tìm hiểu thông tin du học Úc trong VISCO fair 2020

Danh sách trường tham dự VISCO FAIR 2/2020

Đăng kí tư vấn miễn phí

dang ky tai day

Related Blogs