Du học Hà Lan, ngành Logistics

Ngành Logistics hiện nay được xem như một phần của hoạt động chuỗi cung ứng. Một cách hiểu đơn giản, chuỗi cung ứng là một sự sắp xếp giữa các công ty liên kết với nhau để đem sản phẩm hay dịch vụ ra thị trường. Logistics – Ngành học triển vọng Chức năng của … Đọc tiếp Du học Hà Lan, ngành Logistics