Bạn làm gì với bằng cấp về Quản trị Khách sạn và Ẩm thực?

Ngành công nghiệp khách sạn tiếp tục tăng trưởng và đa dạng hoá mỗi năm, cho thấy cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành học Quản trị khách sạn là không giới hạn. SEG (Swiss Education Group) – hệ thống 4 trường Quản trị khách sạn và ẩm thực hàng đầu Thuỵ Sĩ mang … Continue reading Bạn làm gì với bằng cấp về Quản trị Khách sạn và Ẩm thực?