Tại sao chọn học viện Anh ngữ Philinter ?

Học viện Anh ngữ Philinter là một trong hai trường tiếng Anh đầu tại Cebu, Philippines, vời bề dày kinh nghiệm 14 năm, luôn dẫn đầu về chất lượng giảng dạy tại Philippines, trường Anh ngữ Philinter biết rằng chương trình học, đội ngũ giáo viên chính là nền tảng cốt lõi để duy trì … Continue reading Tại sao chọn học viện Anh ngữ Philinter ?