Các học sinh tiêu biểu của Phổ thông Bosworth Independent College năm 2021

Bên cạnh những điểm số xuất sắc khi học tập tại Phổ thông Bosworth Independent College, các du học sinh của Bosworth và du học VISCO này còn đỗ vào các trường Đại học danh tiếng của Anh Quốc: Cambridge, UCL, LSE… Trong chia sẻ của mình, các bạn ấy đều tỏ ra rất hài lòng về quãng thời gian học tập tại Bosworth.