Khu nội trú Trung học Natmatsci (The National Mathematics and Science College), Anh Quốc

NATMATSCI cung cấp một môi trường nội trú an toàn, lành mạnh, thoải mái và hạnh phúc, trong đó học sinh cảm thấy mình như ở nhà