Đại học Twente, Hà Lan

Đại học Twente – Đại học số 1 Hà Lan về độ ảnh hưởng và tinh thần doanh nghiệp (theo Netherland News) Là một trong số ít các trường của Hà Lan nằm trong top 200 Đại học tốt nhất thế giới theo QS World University Rankings 2020, Đại học Twente là một trong những … Continue reading Đại học Twente, Hà Lan