Loading...

Thụy Sĩ

/img/newses/origin/22.jpg
Học kinh doanh và quản trị trên nền tảng dịch vụ khách sạn cao cấp; tích luỹ kinh nghiệm làm việc quốc tế thông qua các kì thực tập ở Thuỵ Sĩ, các nước Châu Âu, Mỹ, Dubai, Hongkong, v.v…
/img/newses/origin/13434751_1110503618991131_8404241890915338381_n.jpg
Du học ngành Quản trị du lịch khách sạn
Bạn biết gì về ngành Quản trị du lịch khách sạn? Bạn có thể đảm nhận vị trí nào trong ngành? Du học nước nào và trường nào là tốt nhất? Hotline 0908780560
/img/newses/origin/Thuy-Si.jpg
Thụy Sĩ - Số 1 thế giới trong bảng xếp hạng "Sáng tạo toàn cầu"
/img/newses/origin/hinh-12.jpg
Phương pháp giáo dục kết hợp lí thuyết và thực tiễn danh tiếng của Thuỵ Sĩ giúp tăng cường năng lực cạnh tranh của sinh viên như thế nào trong ngành công nghiệp khách sạn và các ngành dịch vụ liên quan như tài chính, ngân hàng, hàng không, bán lẻ và tiếp thị, v.v…
/img/newses/origin/cccc.jpg
Khám phá chương trình học và thực tập hưởng lương tại BHMS – Business and Hotel Management School, ngay thủ phủ du lịch Lucerne
/img/newses/origin/hinh-1-1.jpg
Tiêu chí tìm kiếm nhân sự ở vị trí quản lí khách sạn và các hoạt động khách sạn
/img/newses/origin/hinh-2-2.jpg
HIM – Hotel Institute Montreux
/img/newses/origin/hinh-4-2.jpg
Bàn về HIM – HỌC VIỆN KHÁCH SẠN MONTREUX: Giáo dục kinh doanh khách sạn theo trình tự từ bao quát đến chuyên sâu
/img/newses/origin/hinh-5-2.jpg
Bạn làm gì với bằng cấp về Quản trị Khách sạn và Ẩm thực?
/img/newses/origin/hinh-d.jpg
SHMS - ngôi trường “sản xuất” nhân sự cao cấp cho các tập đoàn khách sạn đa quốc gia
/img/newses/origin/hinh-7.jpg
CRCS – Cesar Ritz Colleges Switzerland
/img/newses/origin/gh.jpg
Học ngành Quản trị khách sạn ra trường làm gì