Tập đoàn Giáo dục Kaplan, Anh Quốc

Tập đoàn Kaplan Anh Quốc đưa ra các suất học bổng tối đa tới 50% học phí kỳ học tháng 3, 9/2020, 1/2021 khóa dự bị ĐH danh tiếng York, Birmingham, Liverpool, Nottingham…