Thi và phỏng vấn học bổng nội trú Anh & Mỹ tháng 6+7

Tư vấn du học VISCO cùng các trường Phổ thông nội trú Anh và Mỹ hợp tác tổ chức các buổi thi và phỏng vấn học bổng trong tháng 6 và tháng 7/2022 tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Ngày càng nhiều các bậc phụ huynh Việt Nam tìm kiếm các trường … Continue reading Thi và phỏng vấn học bổng nội trú Anh & Mỹ tháng 6+7