Phỏng vấn nhanh Lê Triều Anh – du học sinh Việt đầu tiên của chuyên ngành Y Khoa Đại học Sydney, Úc

Lê Triều Anh, học sinh xuất sắc của VISCO Hồ Chí Minh, giành học bổng Phổ thông Abbey College Cambridge, học bổng tới gần 2 tỷ đồng và sinh viên Việt Nam đầu tiên được nhận vào chuyên ngành Y khoa danh giá của Đại học Sydney, Úc