Tại sao nên học ngành Y tá – Điều dưỡng tại Đại học Flinders?

Chăm sóc Sức khỏe và Hỗ trợ Xã hội là ngành công nghiệp lớn nhất và phát triển nhanh nhất của Úc và được dự đoán là sẽ có mức tăng trưởng việc làm mạnh nhất so với bất kỳ ngành nào tính đến tháng 5 năm 2023. (Nguồn : Việc làm Úc 2019). Đại học Flinders … Continue reading Tại sao nên học ngành Y tá – Điều dưỡng tại Đại học Flinders?