Khu học xá Melbourne, trường Blue Moutains (BMIHMS) Úc

Khu học xá Melbourne của trường Blue Moutains (BMIHMS) Úc – Flinder Street nằm ngay tại trung tâm sáng tạo và kinh doanh của Melbourne.