Cơ hội tuyệt vời dành cho học sinh xuất sắc học khối STEM tại ĐH Tasmania

Cơ hội tuyệt vời dành cho các học sinh xuất sắc đăng kí vào các khối ngành STEM (khoa học,công nghệ, kĩ thuật và toán) tại Đại học Tasmania.

  • Trao đổi nước ngoài
  • Cơ hội học tập 1 học kỳ tại một trong hơn 90 tổ chức đối tác trên 30 quốc gia.
  • Hỗ trợ chi phí $ 2.500 AUD

Dự án nghiên cứu mùa hè

  • Dự án nghiên cứu 6 đến 10 tuần về một chủ đề mà họ lựa chọn vào mùa hè năm thứ hai (độ dài khác nhau tùy thuộc vào ngành học, chủ đề, v.v.)
  • Chúng tôi cung cấp $ 3.000 để giúp đỡ chi phí để họ có thể nghiên cứu thay vì làm việc.

Học bổng lên đến 50% dựa trên thành tích học tập

Nếu điều đó không đủ, ứng viên vẫn sẽ đủ điều kiện nhận học bổng dựa trên thành tích học tập như Học bổng Quốc tế Tasmania (TIS) hoặc Học bổng Bằng khen Khoa học & Công nghệ ASEAN.

Tổng hợp học bổng tới 100% học phí Đại học Tasmania, Úc

 

Những khóa học đủ điều kiện?

Các khóa học sau đây hiện có Chương trình dành cho các ứng viên có điểm tổng kết từ 90 trở lên trong Lớp 12 hoặc các chương trình Dự bị.

Tham khảo thêm về Đại học Tasmania

Đại học Tasmania, Úc: Học bổng 10-100% và cơ hội định cư cao