QUT – Khoa Thực hành Sáng tạo, Truyền thông và Thiết kế số 1 tại Úc

QUT – ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ QUEENSLAND số 1 tại Úc và nổi tiếng thế giới về giảng dạy và nghiên cứu mảng thực hành sáng tạo, truyền thông và thiết kế. Sinh viên sẽ được truyền cảm hứng từ đội ngũ giáo viên được quốc tế công nhận và không gian hiện đại để học … Continue reading QUT – Khoa Thực hành Sáng tạo, Truyền thông và Thiết kế số 1 tại Úc