Ngành kế toán ở Canada – bạn có lựa chọn nào

Mức lương dành cho kế toán ở Canada khá cao, Cụ thể mức lương năm 2016 cho nhân viên kế toán mới ra trường khoảng từ 64,000 USD – 88,000 USD