Du học sinh Anh: Phải làm gì giữa bão dịch Covid-19

Dạo này có quá nhiều phụ huynh học sinh liên hệ tới VISCO về tình hình dịch Covid-19 và việc các bố mẹ muốn cho con trở về Việt Nam vì cảm thấy tại Việt Nam an toàn hơn. VISCO xin có một vài lời chia sẻ như sau ạ (Bài chia sẻ là tổng hợp ý kiến từ việc trao đổi với nhà trường và các bạn du học sinh đang ở Anh Quốc)