Đại học Deakin, Úc

Đại học Deakin còn vinh dự thuộc TOP 2% thế giới. Thế mạnh về nhóm ngành học công nghệ, IT, kỹ thuật điện tử, etc.