Đại học Aston, Anh Quốc – Học bổng tới 8.000 GBP

Aston University là trường đại học nổi tiếng thế giới về chất lượng nghiên cứu và giảng dạy với thành tích cao, luôn ổn định về tỷ lệ cao sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp.