Loading...

Chương trình Đại học và Sau Đại học

/img/newses/origin/ky-su-xay-dung.png
Du học Úc ngành kỹ sư xây dựng
/img/newses/origin/Recruitment-Nurses-.jpg
Du học ngành Nursing và cơ hội định cư tại Úc
/img/newses/origin/TRANG-youtube-27.jpg
Du học Úc ngành Dược
/img/newses/origin/37-The-4-categories-of-Australia-Subclass-188-Business-Innovation-and-Investment-visa-730x488.png
Du học Úc ngành Kinh doanh - 16 Trường Đại học được đánh giá tốt nhất
/img/newses/origin/monash.png
Update kì tháng 10/2021 tại Đại học Monash
/img/newses/origin/Khoa-Thực-hành-Sáng-tạo-Truyền-thông-và-Thiết-kế-số-1-tại-Úc.jpg
QUT - Khoa Thực hành Sáng tạo, Truyền thông và Thiết kế số 1 tại Úc
/img/newses/origin/dai-hoc-canberra.jpg
Đại học Canberra, Úc - update học bổng lên tới 25% học phí
/img/newses/origin/city-campus-swanston-sab-1220x732-1.jpg
RMIT - Học viện Công nghệ Hoàng Gia Melbourne
/img/newses/origin/Macquarie-University-Library-Paul-Wright-1.jpg
Đại học Macquarie, Sydney, Úc
/img/newses/origin/NSW.jpg
Đại học New South Wales Sydney (UNSW), Úc
/img/newses/origin/Australian-National-University.jpg
Đại Học Quốc Gia Úc - Australia National University ANU
/img/newses/origin/Deakin.jpg
Đại học Deakin, Úc
Đại học Deakin còn vinh dự thuộc TOP 2% thế giới. Thế mạnh về nhóm ngành học công nghệ, IT, kỹ thuật điện tử, etc.