Đại học Kansas – Học bổng lên tới 36.000 USD

Đại học Kansas – The University of Kansas (KU) là trường đại học công lập lớn nhất tiểu bang Kansas với 28.000 sinh viên từ 99 quốc gia và 50 tiểu bang khắp Hoa Kỳ đăng ký theo học. Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại vào loại bậc nhất để phục vụ cho … Continue reading Đại học Kansas – Học bổng lên tới 36.000 USD