Đại học Illinois ở Chicago – Top 100, học bổng 40.000 usd

Nằm ở trung tâm của một trong những thành phố lớn của thế giới, Đại học Illinois ở Chicago được thành lập từ năm 1867 và trở thành một phần quan trọng của nền giáo dục, công nghệ và văn hoá của tiểu bang Illinois. Là trường đại học nghiên cứu công cộng duy nhất … Continue reading Đại học Illinois ở Chicago – Top 100, học bổng 40.000 usd