Tại sao du học sinh chọn cao đẳng cộng đồng Whatcom?

Gặp gỡ Đại diện Cao Đẳng cộng đồng Whatcom tại Văn phòng VISCO Đà Nẵng. Nghe chia sẻ của Chị Võ Hữu Hà – vừa là Tư vấn viên với hơn 10 năm năm kinh nghiệm với nhiều học sinh thành danh trên đất Mỹ ; vừa là phụ huynh học sinh của Cao đẳng … Continue reading Tại sao du học sinh chọn cao đẳng cộng đồng Whatcom?