Trường phổ thông John Bapst – chất lượng tuyệt vời minh chứng bởi thành tích của học sinh

Khi đánh giá một trường phổ thông nội trú chất lượng có tốt hay không có rất nhiều yếu tố để cân nhắc và xem xét. Từ phương trâm đào tạo của lãnh đạo trường; các chương trình đào tạo mà trường lựa chọn: chương trình IB , các môn nâng cao AP hay là … Continue reading Trường phổ thông John Bapst – chất lượng tuyệt vời minh chứng bởi thành tích của học sinh