Loading...

Đức

/img/newses/origin/cong-nghe-sinh-hoc.jpg
Chuyên ngành Công nghệ Sinh học
Công nghệ sinh học tìm ra phương pháp chữa ung thư, đảo ngược tác động của biến đổi khí hậu, tìm nguồn năng lượng thay thế...
/img/newses/origin/meo_hay_giup_dong_goi_hanh_ly_DSPL1.jpg
Mang theo gì khi du học Đức?
/img/newses/origin/nganh-cong-nghe-thong-tin-hoc-gi-lam-gi.jpg
Du học Đức hoàn toàn bằng tiếng Anh - ngành Quản trị Kinh doanh với Thông tin
/img/newses/origin/csm_Bild_Chemie2_81cb13f832.png
Du học Đức bằng tiếng Anh - chuyên ngành Hóa học ứng dụng
/img/newses/origin/gcse.jpg
Chuyên ngành Thuế và Luật Quốc Tế tại Đức
/img/newses/origin/unemployed-720x320.jpg
Vì sao người trẻ Đức không sợ thất nghiệp?
Tại Đức, chỉ 10% cư dân trong độ tuổi 20-24 thất nghiệp hoặc không đi học. Đây chính là điều mà đất nước có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới này luôn tự hào
/img/newses/origin/Bia_Duc.jpg
Những sự thật bất ngờ về nước Đức
/img/newses/origin/nhieu-y-trai-chieu-ve-lap-nghiep-o-que-hay-tru-lai-o-ha-noi.jpg
Du học Đức - Tốt nghiệp xong bạn sẽ làm gì?
/img/newses/origin/Master-Business-Administration.jpg
Chương trình MBA tại DARMSTADT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE
/img/newses/origin/chaohoi.jpg
Văn hóa ứng xử của người Đức