Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Du học Đức bằng tiếng Anh – chuyên ngành Hóa học ứng dụng

  • Chương trình: Hóa học ứng dụng
  • Bằng cấp: Cử nhân Khoa học
  • Nghiên cứu sâu hơn: các chương trình Thạc sĩ liên quan
  • Thời gian học chuẩn: 6 học kỳ (180 tín chỉ)
  • Nhập học: tháng 9 hàng năm
  • Trường đào tạo: Đại học FH Aachen – Đại học Khoa học Ứng dụng
  • Địa điểm nghiên cứu: Jülich
  • Ngôn ngữ các khóa học: song ngữ Anh – Đức

>> Xem thêm: Du học Đức hoàn toàn bằng tiếng Anh – chuyên ngành thuế và luật thuế quốc tế

>> Xem thêm: Dự bị đại học tại Đức – học viện Freshman

Trong quá trình đào tạo, Sinh viên sẽ được áp dụng các kiến thức chuyên môn vào các ứng dụng thực tế. Phát triển các chuyên môn kĩ thuật bao gồm: toán học, khoa học tự nhiên và kỹ năng kỹ thuật. Phát triển các kĩ năng cần thiết cho công việc tương lai của sinh viên như các kĩ năng mềm, kĩ năng làm việc nhóm.

Trong bốn học kỳ đầu tiên sẽ nhấn mạnh vào việc học các kỹ năng  trong các phòng thí nghiệm hiện đại, do đó xây dựng được cơ sở tốt cho các nhu cầu chuyên nghiệp sau này của bạn. Sinh viên sẽ được đào tạo để trở thành kỹ sư khi họ học những điều cơ bản về toán học và khoa học của Hóa học Ứng dụng.

Trong học kỳ cao hơn sinh viên làm việc theo nhóm nhỏ trong các dự án chuyên nghiệp theo định hướng mà họ phải lên kế hoạch cho dự án, làm việc cùng nhau để đạt được một mục tiêu chung, và cuối cùng trình bày các kết quả của họ trong một báo cáo bằng văn bản và thuyết trình miệng. Trong học kỳ thứ tư, trọng tâm bắt đầu về hóa học môi trường, khoa học đời sống hoặc hóa học hạt nhân.

Trong học kỳ thứ năm học sinh chọn một chuyên ngành từ công nghệ môi trường, thực phẩm và bảo vệ người tiêu dùng hoặc hóa học hạt nhân.

Nửa đầu của học kỳ thứ sáu dành cho một dự án thực tiễn. Chương trình kết thúc với một luận án của cử nhân. Sinh viên tốt nghiệp có thể tìm được việc làm hoặc tiếp tục học tập trong chương trình Thạc Sĩ.

>> Xem thêm: Ngành Công nghệ Sinh học

>> Xem thêm: Ngành Quản trị kinh doanh với thông tin  

Triển vọng nghề nghiệp cho sinh viên theo đuổi ngành Hóa học ứng dụng, đăng ký vào form dưới đây để nhận thông tin đầy đủ