Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Tổng hợp học bổng thạc sĩ kì 9/2019

Danh sách học bổng thạc sĩ mới nhất

STT Trường Học bổngĐiều kiện
1 University of East Anglia 3000GBP-5000GBP 3000GBP: GPA ≥ 7.0 5000GBP: GPA ≥ 8.0
2 University of Southampton 3000GBP – 5000GBP 3000GBP: GPA ≥ 7.0 5000GBP: GPA ≥ 8.0
3 Newcastle University 3000GBP Xét theo hồ sơ
4 University of Hertfordshire 50% học phí GPA>8.0
5 Newcastle University 3000GBP
50% học phí dành cho các khóa thạc sĩ tại khu học xá Londom
Xét theo hồ sơ
6 University of Exeter 5000GBP Xét theo hồ sơ
7 University of Portsmouth 2000GBP Xét theo hồ sơ
8 Coventry University 2500GBP Xét theo hồ sơ
9 Birmingham City University 2000GBP Xét theo hồ sơ
10 University of Huddersfield 2000GBP- 50% học phí 50%: 5 suất học bổng 2000GBP: GPA ≥ 7.5 3000GBP: 7.5 – 7.99 4000GBP: GPA ≥ 8.0
11 University of Greenwich 1000GBP Xét theo hồ sơ
12 University of Leicester 3500GBP Xét theo hồ sơ
13 De Monfort University 1000GBP- 3000GBP Xét theo hồ sơ
14 Middlesex University 50% học phí Xét theo hồ sơ
15 Brunel University London 6000GBP Xét theo hồ sơ

Các du học sinh của VISCO

Tại sao nên lựa chọn VISCO?

Đăng kí tư vấn miễn phí

dang ky tai day