Những chuyên ngành dạy bằng tiếng Pháp tại Đại học Laurentian, Ontanio, Canada

Bạn đang học tiếng Pháp và muốn du học Canada. VISCO giới thiệu bạn những chuyên ngành dạy bằng tiếng Pháp tại Đại học Laurentian – Cấp học bổng hào phóng nhất Canada

Đại học Laurentian – Cấp học bổng hào phóng nhất Canada

 • Cử nhân quản trị kinh doanh
  • Cử nhân Quản trị kinh doanh (tiếng Pháp) (Co-op tùy chọn)
  • Cử nhân Quản trị kinh doanh – Kế toán (Co-op tùy chọn)
  • Cử nhân Quản trị kinh doanh – Entrepreneurship (tiếng Pháp) (Co-op tùy chọn)
  • Cử nhân Quản trị kinh doanh – Tài chính (Co-op tùy chọn)
  • Cử nhân Quản trị kinh doanh – Quản lý quốc tế (tiếng Pháp) (Co-op tùy chọn)
  • Cử nhân Quản trị kinh doanh – Marketing (tiếng Pháp) (Co-op tùy chọn)
  • Cử nhân Quản trị kinh doanh – Nhân sự (Co-op tùy chọn)
 • Cử nhân giáo dục thể chất và sức khỏe
  • Cử nhân Giáo dục thể chất và Sức khỏe – Giáo dục thể chất (tiếng Pháp)
  • Cử nhân Giáo dục thể chất và Sức khỏe – Lãnh đạo: Hoạt động thể chất ngoài trời (tiếng Anh)
  • Cử nhân Giáo dục thể chất và Sức khỏe – Tăng cường sức khỏe (tiếng Pháp)
 • Cử nhân Hộ sinh (tiếng Pháp)
 • Cử nhân Văn học – Luật và Tư pháp (tiếng Pháp)
 • Cử nhân nghệ thuật – Nghiên cứu môi trường
 • Cử nhân nghệ thuật – Nghiên cứu Pháp (tiếng Pháp)
 • Cử nhân nghệ thuật – Nghiên cứu báo chí
 • Cử nhân nghệ thuật – Nghiên cứu chuyên đề cá nhân (tiếng Pháp)
 • Cử nhân Văn học – Văn hóa dân gian và Dân tộc học (3 năm) (tiếng Pháp)
 • Cử nhân Văn học – Địa lý (tiếng Pháp)
 • Cử nhân nghệ thuật – Lịch sử (tiếng Anh)
 • Cử nhân nghệ thuật – Ngôn ngữ hiện đại – Tây Ban Nha
 • Cử nhân nghệ thuật – Ngôn ngữ hiện đại – tiếng Ý (tiếng Pháp)
 • Cử nhân Văn học – Văn học và Văn hóa Pháp (Pháp)
 • Cử nhân Văn học – Toán học
 • Cử nhân nghệ thuật – Triết học
 • Cử nhân nghệ thuật – Tâm lý học (tiếng Pháp)
 • Cử nhân nghệ thuật – Tâm lý học thể thao (tiếng Pháp)
 • Cử nhân Văn học – Kinh tế (tiếng Pháp)
 • Cử nhân nghệ thuật – Khoa học chính trị – Luật và Chính trị
 • Cử nhân nghệ thuật – Khoa học ngôn ngữ
 • Cử nhân nghệ thuật – Nghiên cứu tôn giáo (tiếng Pháp)
 • Cử nhân nghệ thuật – Xã hội học (tiếng Pháp)
 • Cử nhân nghệ thuật – Xã hội học – Công bằng, đa dạng và nhân quyền
 • Cử nhân nghệ thuật – nhà hát (tiếng Pháp)
 • Cử nhân Khoa học – Hóa sinh (tiếng Pháp)
 • Cử nhân Khoa học – Sinh học – Y sinh (Pháp)
 • Cử nhân Khoa học – Sinh học – Động vật học
 • Cử nhân Khoa học – Toán học (tiếng Pháp)
 • Cử nhân Khoa học – Tâm lý học (tiếng Pháp)
 • Cử nhân Khoa học – Khoa học tự do (3 năm) (tiếng Pháp)
 • Cử nhân Khoa học sức khỏe – Ngôn ngữ trị liệu (tiếng Pháp)
 • Cử nhân Điều dưỡng (tiếng Pháp)
 • Bằng tú tài danh dự – Dịch vụ xã hội (tiếng Pháp)
 • Cử nhân danh dự Khoa học – Kinesiology – Vận động học(tiếng Pháp)

Học phí của trường: 

 • Khối quản trị kinh doanh: 28.000 CAD mỗi năm
 • Khối khoa học,kĩ thuật: 33.000 CAD mỗi năm

Học bổng:

Tham khảo thêm về thành phố Greater Sudbury:

Thành phố Greater Sudbury – thành phố hạnh phúc nhất Canada