Đại học Yorkville – Học bổng lên tới 10.000 CAD

Đại học YorkVille là trường đại học tư lớn nhất tại Canada; rất nghiêm ngặt về mặt học thuật và được đánh giá cao trong thực hành chuyên nghiệp.