Đại học New Haven – học bổng lên tới 18.000 không yêu cầu SAT

Khu vực New Haven là nơi hội tụ của Đại học New Haven và Yale University, khu vực này có bầu không khí của một làng đại học, nơi có các hoạt động văn hóa và xã hội được tổ chức để phù hợp với sinh viên