Những lựa chọn không thể bỏ qua về ngành Fashion Design tại Mỹ

Đại học Kent State Mặc dù Kent State không có trụ sở tại một kinh đô thời trang nổi tiếng như Thành phố New York, chương trình thời trang của trường đại học chuẩn bị cho sinh viên rất tốt cho ngành công nghiệp thời trang. trường được xếp hạng cao về lĩnh vực thời … Continue reading Những lựa chọn không thể bỏ qua về ngành Fashion Design tại Mỹ