Đại học Northern Illinois – Thế mạnh về thực tập và Co-op

Đại học Northern Illinois là đại học công lập lớn thứ hai của bang Illinois, có thể mạnh về đào tạo Kế toán, kĩ thuật, truyền thông, tâm lý, đại cương, chương trình dự bị y tế…