Đại học Marshall, bang West Virginia – học bổng lên tới 70% học phí

Đại học Marshall  có chất lượng đào tạo cao, chi phí hợp lý. Đặc biệt chương trình thực tập giúp tiết kiệm chi phí & cơ hội làm việc cho tổ chức quốc tế.