Đại học Kent State, bang Ohio – #217 national ranking, Học bổng 100% học phí

Đại học Kent State được xếp hạng là trường đại học lớn an toàn nhất ở Ohio và thứ 25 an toàn nhất trong cả nước, theo Hội đồng An toàn và An ninh Gia đình