Du học Mỹ – Đại học Delaware

University of Delaware – Đại học Delaware là một trong những trường đại học lâu đời nhất ở Hoa Kỳ, được thành lập từ năm 1743. Những sinh viên đầu tiên của trường sau này trở thành những chính khách, bác sĩ, thương thân, học giả.. vô cùng nổi tiếng. 3/10 sinh viên đầu tiên … Continue reading Du học Mỹ – Đại học Delaware