Đại học bang Montana – Thế mạnh về nghiên cứu, học bổng lên đến 100% học phí

Các chi phí nghiên cứu tại Đại học bang Montana thường vượt quá 100 triệu đô la Mỹ hàng năm cho các ngành immunology, hóa học và hóa sinh, giao thông vận tải, vật lý và tài nguyên đất đai và khoa học môi trường