Trường nội trú Saint Paul Lutheran, bang Missouri – học bổng tốt cho học sinh Việt Nam

Trường nội trú Saint Paul Lutheran, được thành lập từ năm 1883 tại thành phố Concordia bang Missouri, chỉ cách thành phố Kansas 1h15 phút về phía đông.  Khí hậu tại khu vực này ấp áp và ôn đới vào mùa hè và mua thu, lạnh và ôn đối với mùa đông và mùa xuân. … Continue reading Trường nội trú Saint Paul Lutheran, bang Missouri – học bổng tốt cho học sinh Việt Nam