Queens College – Đại học trung tâm New York, học phí thấp

Queens College – được thành lập năm 1937 tại Flushing, Queens – quận lớn nhất tính theo diện tích tại Thành phố New York, nơi có 2 sân bay quốc tế chỉ cách trường 15 phút lái xe. Queens College là trường lớn thứ 2 thuộc hệ thống CUNY – các trường Đại học thành … Continue reading Queens College – Đại học trung tâm New York, học phí thấp