Zoom Meeting với 7 trường phổ thông nội trú Mỹ – 20h00 ngày 8/5

Phỏng vấn học bổng phổ thông Mỹ trực tiếp tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong tháng 01/2020. Đặt lịch phỏng vấn online ngay tại nhà. Hoàn toàn miễn phí