Đại học Wilfrid Laurier, thành phố waterloo, Canada

Đại học Wilfrid Laurier là trường Đại học công lập được thành lập từ năm 1911 tại thành phố  Waterloo, bang Ontario. Thành phố Waterloo với dân số tầm 35.000 người. Đủ nhỏ để an toàn và cũng đủ lớn để cung cấp các sự kiện âm nhạc, nghệ thuật, các dịch vụ nhà hàng và các hoạt động khác.

Trường có 19.000 sinh viên cho cả bậc Đại học và Sau đại học. Với quy mô này, Đại học Wilfrid Laurier đủ lớn để cung cấp các câu lạc bộ, chương trình và cơ hội nghề nghiệp khác nhau; đủ nhỏ để duy trì cảm giác cộng đồng chặt chẽ, đảm bảo sự hỗ trợ của giảng viên là tốt nhất và sinh viên thoải mái sử dụng  các tài nguyên có sẵn trong khuôn viên trường.

Đặc trưng đào tạo tại Đại học Wilfrid Laurier là đưa kiến thức vào thực tế làm việc. Các cơ hội học tập tích hợp như Việc làm Co-op và dịch vụ cộng đồng được thiết kế để giúp sinh viên liên hệ những gì họ học được trong lớp với những gì họ trải nghiệm bên ngoài, sau đó lại đưa trải nghiệm thực tế của họ trở lại lớp học để xem xét và đưa ra giải pháp. 

Đại học  Wilfrid Laurier xếp hạng thứ 31 tại Canada và xếp hạng 888 trong danh sách các trường  Đại học hàng đầu thế giới.

https://www.youtube.com/watch?v=k6U6jrUvrjw

Các chuyên ngành đào tạo thế mạnh:

 • User Experience Design: Được cung cấp tại cơ sở Brantford, chương trình này dạy lý thuyết quan trọng và trải nghiệm người dùng thực tế thiết kế cho các công nghệ trực tuyến, 3-D và nhập vai. Sinh viên năm thứ tư làm việc với các khách hàng thực sự trong dự án capstone. 
 • Business Administration: Chương trình này được tích hợp các: trò chơi mô phỏng, dự án sinh viên, hợp tác và các chuyến thăm từ giám đốc điều hành doanh nghiệp để sinh viên tiếp xúc với các vấn đề kinh doanh trong thế giới thực; 
 •  Data Science: Chương trình độc đáo này tập trung vào phân tích và ý nghĩa của dữ liệu. Sinh viên có thể tập trung vào phân tích rủi ro tài chính hoặc dữ liệu lớn.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Một số chuyên ngành phổ biến:

 • BA Communication Studies (Optional Co-op)
 • BA Community Health
 • BA Film Studies (Optional Co-op)
 • BA Digital Media and Journalism
 • BA Economics and Financial Management (Optional Co-op)
 • BA Economics and Accounting (Optional Co-op)
 • BS Financial Mathematics (Optional Co-op)
 • BA Environmental Studies (Optional Co-op)
 • BA Economics (Optional Co-op)
 • Bachelor of Business Administration (Optional Co-op)
 • Bachelor of Science – Data Science – Management (Optional Co-op)
  Double Degree – Bachelor of Business Administration & Bachelor of Science – Computer Science (Optional Co-op)

Các khoa đơn ngành học phí: CA$ 22,956.00 / năm. Điều kiện đầu vào: TNPT, GPA 7.5 trở lên và IELTS 6.5 trở lên, không điểm nào dưới 6.0

► Bachelor of Education (2 năm) – Học phí đặc biệt ưu đãi: CA$ 9,121.00
Dành cho các bạn đã tốt nghiệp Đại học với GPA 7.0 trở lên, IELTS 7.0  (Min Reading: 6.5, Min Writing: 7.0, Min Listening: 6.5, Min Speaking: 7.0)

► Double Degree – Bachelor of Business Administration & Bachelor of Science – Computer Science (Optional Co-op)
Điều kiện đầu vào: Tốt nghiệp THPT, GPA 9.0 trở lên, IELTS 6.5 trở lên, không điểm nào dưới 6.0