Học Đại học bằng Tiếng Pháp tại Canada – tại sao không?

Tiếng Pháp là tiếng mẹ đẻ của khoảng 7,2 triệu người Canada (chiếm 20,6% dân số Canada, xếp thứ hai sau tiếng Anh với tỷ lệ 56% dân số) theo điều tra dân số Canada năm 2016. Phần lớn người nói tiếng Pháp tại Canada sinh sống ở Québec, nơi tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức đa số dân cư. 77% dân số Quebec là người gốc Pháp và 95% dân số nói tiếng Pháp là ngôn ngữ thứ nhất hoặc thứ hai của họ. Ngoài ra, khoảng một triệu người nói tiếng Pháp bản địa sống ở các tỉnh khác, tạo thành một thiểu số nói tiếng Pháp khá lớn ở New Brunswick, chính thức là một tỉnh song ngữ, nơi có khoảng một phần ba dân số là người nói tiếng Pháp. Ngoài ra còn có cộng đồng nói tiếng Pháp ở Manitoba và Ontario, nơi những người nói tiếng Pháp chiếm khoảng 4% dân số, cũng như các cộng đồng nhỏ hơn đáng kể ở AlbertaNova ScotiaĐảo Prince Edward và Saskatchewan – chiếm khoảng 1-2% dân số. Nhiều người, nhưng không phải tất cả các cộng đồng này đều được hỗ trợ bởi các tổ chức ngôn ngữ Pháp.

Theo Luật Ngôn ngữ chính thức năm 1969, Canada công nhận tiếng Anh và tiếng Pháp là có tư cách bình đẳng trong chính phủ Canada. Chính phủ liên bang cung cấp các dịch vụ và hoạt động bằng cả hai ngôn ngữ. Tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức duy nhất ở Quebec và là đồng chính thức với tiếng Anh ở New Brunswick. Chính quyền tỉnh bang Ontario, New Brunswick và Manitoba được yêu cầu cung cấp dịch vụ bằng tiếng Pháp, nơi có số lượng những người có tiếng mẹ đẻ là tiếng Pháp hoặc người Pháp sử dụng hàng ngày.

bản đồ ngôn ngữ ở Canada

Bản đồ ngôn ngữ ở Canada

Tham khảo Đại học Laurentian trường đại học song ngữ Anh – Pháp nằm ở thành phố Greater Sudbury, phía Bắc Ontario

Đại học Laurentian – Cấp học bổng hào phóng nhất Canada