Loading...

Úc

/img/newses/origin/Macquarie-Fields-high-school-03.jpg
Trường trung học Macquarie Fields - hạng nhất tại New South Wales về số học sinh đã đạt điểm tuyệt đối
/img/newses/origin/Holsworthy-High-School-1-scaled.jpg
Holsworthy High School - số 1 về Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số ở New South Wales
/img/newses/origin/DavidsonHS_03.jpg
Davidson High School - trường trung học toàn diện xếp hạng thứ 4 tại New South Wales
/img/newses/origin/CabramattaHS_03.jpg
Cabramatta High School - trường phổ thông bang New South Wales, Úc
/img/newses/origin/dai-hoc-university-of-western-sydney-hoc-phi-dieu-kien-nganh-hoc.jpg
Trường đại học Western Sydney (UWS), Úc - học bổng lên tới 25% học phí
/img/newses/origin/myhc_269477.jpg
Trường Đại học cấp học bổng 100% học phí
/img/newses/origin/University-of-New-South-Wales-1-e1605264525784-900x739-1.jpg
Tại sao nên chọn Đại học New South Wale, Úc để theo đuổi ngành kinh doanh?
/img/newses/origin/Untitled.png
UTS - Đại học Công Nghệ Sydney
/img/newses/origin/160406-monashu-submitted.jpg
Du học Úc ngành Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính
/img/newses/origin/TRANG-youtube-26.jpg
Du học Úc ngành Truyền thông
/img/newses/origin/why-become-biomedical-researcher-story.jpg
Du học Úc ngành Khoa học sinh học
Ngành Khoa học sinh học - Biological Sciences là nghiên cứu về sự sống và các cơ thể sống, chu kỳ sống, sự thích nghi của chúng và môi trường. Có nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau thuộc khoa học sinh học bao gồm hóa sinh, vi sinh và sinh học tiến hóa.
/img/newses/origin/ky-su-dien-dien-tu.jpg
Du học Úc ngành kỹ sư điện điện tử