Loading...

Chương trình phổ thông

/img/newses/origin/northArt.jpg
Trường trung học Burnaby North, British Columbia, Canada
/img/newses/origin/ALPHA.jpg
Trường trung học Alpha, thành phố Burnaby, BC, Canada
/img/newses/origin/1200px-Dr_Norman_Bethune_Collegiate_Institute.jpg
Học viện Tiến sĩ Norman Bethune, Toronto
Học viện Tiến sĩ Norman Bethune nằm ở phía tây bắc của Scarborough, phía Bắc Toronto
/img/newses/origin/Etobicoke-collegiate-Institute.jpg
Học viện Etobicoke, Toronto
Học viện Etobicoke nằm trong khu phố Islington, phía Tây Toronto
/img/newses/origin/Jarvis-Collegiate-Institute.jpg
Học viện Jarvis Collegiate Institute, Toronto
Học viện Jarvis có danh tiếng lâu đời về học thuật xuât sắc. Là một trường chuyên về Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và toán học (STEM), các học sinh được học tập dựa trên dự án thực tế
/img/newses/origin/L’Amoreaux-Collegiate-Institute.jpg
Học viện L’Amoreaux Collegiate Institute, Toronto
Học viện L’Amoreaux nằm tại phía bắc Scarborough, Toronto.
/img/newses/origin/Cancer132379.jpg
Trường trung học Bloor Collegiate Institute - trung tâm Toronto, Canada
Bloor Collegiate Institute được thành lập năm 1925 tại quận Little Italy tại trung tâm Toronto.
/img/newses/origin/Central-Toronto-Academy.jpg
Trường trung học Central Toronto Academy - Trung tâm Toronto, Canada
Central Toronto Academy nằm tại trung tâm Toronto, có giảng dạy các Khóa học nâng cao AP: Giải tích AB, hóa học, khoa học máy tính A, ngôn ngữ Anh, nghệ thuật phòng thu
/img/newses/origin/MPC-Volleyball-0024.jpg
Học viện Monarch Park, Toronto
Học viện Monarch Park nằm ở phía Tây Toronto, có chương trình bằng tú tài quốc tế IB
/img/newses/origin/Byrne-Creek-Secondary-School.jpg
Trường trung học Byrne Creek, thành phố Burnaby, bang BC, Canada
/img/newses/origin/31326890_140724730113327_8870797746863726509_n.jpg
Học bổng tới 50% học phí Trường phổ thông quốc tế Urban, Toronto
Urban International School có nhiều những chương trình đặc biệt như nghiên cứu truyền thông, nghệ thuật (mỹ nghệ, nhiếp ảnh) và công nghệ truyền thông để đáp ứng nhu cầu của học sinh trong thời buổi hiện đại
/img/newses/origin/visa-du-hoc-canada.jpg
Lãnh Sự Quán Canada tổng kết tỉ lệ VISA du học Canada năm 2016