Loading...

Chương trình Đại học và Sau đại học

/img/newses/origin/HanzeCampusCollage.jpg
Du học cử nhân Hà Lan 3 năm: Tiết kiệm thời gian và chi phí
Chương trình cử nhân tại Hà Lan kéo dài tới 4 năm với học phí tương đối thấp tại Châu Âu, chỉ từ 6.970 EUR/năm trở lên với học bổng tới 70% học phí dành cho khóa cử nhân. Tuy nhiên, với mức tài chính hạn hẹp của gia đình, bạn vẫn có thể tìm hiểu các chuyên ngành 3 năm tại 1 số trường ở Hà Lan.
/img/newses/origin/161026-Utrecht-University.jpg
Đại học Utrecht, Hà Lan
Đại học Utrecht có học bổng cho các ngành học về kinh tế, khoa học, triết học
/img/newses/origin/thac-si.jpg
Thời điểm nào nên học Thạc sĩ
/img/newses/origin/Hogeschool_VHL.jpg
Đại học Van Hall Larenstein - Học bổng 30% học phí
/img/newses/origin/Image.jpg
Trường Đại học Tilburg
Trường Đại học Tilburg thành lập năm 1927, là trường công lập nổi tiếng với các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Xã hội học, Tâm lý học, Triệt học và Luật. Mục tiêu nghiên cứu tại TiU luôn hướng về khả năng đóng góp cho xã hội và việc đào tạo của trường cũng được xây dựng trên nền tảng kết nối với mục tiêu này. Chất lượng đào tạo, định hướng xã hội và một khuôn viên trường tiện nghi là nền tảng của một nền giáo dục tốt. Chính vì thế, khuôn viên "xanh" của trường được xem là bệ phóng cho công tác nghiên cứu và giảng dạy của giảng viên và sinh viên.