Phỏng vấn Lan Anh – học sinh nhập học khóa Dự bị đại Học tại James Cook Singapore

Để chia sẻ với các bạn đang quan tâm đến du học và đặc biệt là du học Singapore, trường Đại học James Cook Singapore, VISCO đã thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn với bạn Phí Lan Anh – học sinh nhập học khóa Dự bị đại học tại Đại học James Cook Singapore. … Continue reading Phỏng vấn Lan Anh – học sinh nhập học khóa Dự bị đại Học tại James Cook Singapore