Phỏng vấn học bổng phổ thông nội trú Mỹ tháng 11/2022

Phỏng vấn từ 11-13/11, tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh Liên hệ VISCO để được sắp xếp phỏng vấn trực tiếp tại Việt Nam với danh sách trường dưới đây. Hotline.zalo 0908 780 560 Danh sách trường: Oaks Christian School, bang California Là một trường lớn với tổng số học sinh từ lớp … Continue reading Phỏng vấn học bổng phổ thông nội trú Mỹ tháng 11/2022