Phỏng vấn học bổng trung học Mỹ tháng 3 năm 2021

Như thường lệ, VISCO tập hợp các học bổng trung học Mỹ hấp dẫn và lịch phỏng vấn trong tháng để các bậc phụ huynh và các bạn học sinh quan tâm dễ dàng theo dõi và đăng ký tham dự. ================================ HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CATS BOSTON ACADEMY Tháng 3 năm nay, nổi bật … Continue reading Phỏng vấn học bổng trung học Mỹ tháng 3 năm 2021