Phổ thông Mỹ khu vực lân cận thành phố Chicago

Tư vấn du học VISCO tổng hợp các trường phổ thông Mỹ Khu vực lân cận thành phố Chicago Morgan Park Academy Là một trường phổ thông tư thục không tôn giáo được thành lập vào năm 1873, ở phía Nam thành phố Chicago Trên 10 môn AP Có khoảng 160 học sinh, tỉ lệ … Continue reading Phổ thông Mỹ khu vực lân cận thành phố Chicago